Chi bộ Cục Thống kê tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9)
Thực hiện Công văn số 2131-CV/BTGTU, ngày 31/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9);

Ngày 03/8/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 1823-CV /ĐUK về tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9). Theo đó;  Nhằm triển khai công tác tuyên truyền theo đúng định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức sinh hoạt, tọa đàm ôn lại truyền thống về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong đó tập trung:

- Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

- Lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ, các ấn phẩm tuyên truyền của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị...; tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính của tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm. Chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

3. Tuyên truyền về kỷ niệm gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, ngành, cơ quan, đơn vị; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo treo cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong các Ngày lễ kỷ niệm (theo Thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Triển khai thực hiện Công văn nêu trên, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê căn cứ vào nội dung Công văn của Đảng ủy khối đã chỉ đạo triển khai đơn vị thực hiện tốt  các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, ngành, cơ quan, đơn vị; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nội dung trên lên Trang thông tin điện tử, cổ động trực quan các khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng đèn Led  của Cục Thống kê Ninh Thuận./.

Đính kèm:   Công văn số 1823 -CV /ĐUK 

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 632
  • Trong tuần: 5637
  • Tất cả: 871481

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn