CĐCS Cục Thống kê tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, Nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến (đợt 2) năm 2023
Thực hiện Công văn số 2032/LĐLĐ ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tiếp tục tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, Nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến (đợt 2) năm 2023;

Ngày 03/8/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 238 /CĐVC về việc tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, Nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến (đợt 2) năm 2023. Theo đó; để Cuộc thi tìm hiểu pháp luật, Nghị quyết của Đảng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức được lan tỏa rộng rãi, thu hút sự hưởng ứng và tích cực tham gia của đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên và người lao động chấp hành, thực thi pháp luật và Nghị quyết của Đảng, đưa pháp luật và Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị công đoàn cơ sở các trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền, nội dung Cuộc thi (đợt 2) tìm hiểu Pháp luật, Nghị quyết của Đảng bằng hình trực tuyến năm 2023 sâu rộng trong đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia.

Tổ chức triển khai nội dung Công văn số 238 /CĐVC của Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận;  Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thống kê đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan Cục Thống kê tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Đồng thời phổ biến nội dung tìm hiểu đợt 2 để dự thi là: - Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (Luật số 15/2023/QH15, ngày 9/01/2023); - Nghị Quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; - Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo; - Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; - Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; - Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 27/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đính kèm:  Công văn số 238 /CĐVC

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 677
  • Trong tuần: 5682
  • Tất cả: 871526

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn