Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Thực hiện Công văn số 2002/LĐLĐ ngày 12/7/2023 của Ban Thường vụ Liên Đoàn Lao động tỉnh về việc gửi Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV;

Ngày 14/7/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 214 /CĐVC về việc gửi Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Theo đó; Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh gửi Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Quốc hội biên soạn (Đính kèm Đề cương tuyên truyền). Đồng thời đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn nêu trên; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp Lãnh đạo Cục Thống kê đã phổ biến toàn văn đề cương tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động đơn vị; đồng thời tập trung tuyên truyền các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, cho ý kiến, đặc biệt Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ ý nghĩa của việc thông qua Nghị quyết để tạo động lực, nguồn lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển; phát huy tiềm năng, lợi thế cho vùng Đông Nam Bộ phát triển kinh tế - xã hội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Đính kèm: Công văn số   214 /CĐVC

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 765
  • Trong tuần: 5770
  • Tất cả: 871614

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn