Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”
Để triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người tại địa phương theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ tại Công văn số 2053/BCĐ138/CP ngày 24/6/2023 (về tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”);

Ngày 10/7/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận (viết tắt Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) ban hành Công văn số 2766/BCĐ-TCD về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” . Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng;

- Xác định công tác phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hoá thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”;

- Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, truyền thông và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh (từ ngày 01/7/2023 đến hết 30/9/2023).

Triển khai văn bản nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê đã chú trọng vào các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các công chức và người lao động về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng tránh. Tổ chức tuyên truyền trực quan tại cơ quan về hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”. Đồng thời yêu cầu công chức và người lao động đơn vị tiếp tục tuyên truyền các nội dung trên đến người thân, gia đình tại địa phương cư trú./.

Đính kèm: Công văn số 2766/BCĐ-TCD

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 316
  • Trong tuần: 2888
  • Tất cả: 863725

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn