Cục Thống kê Ninh Thuận tổ chức họp giao ban đánh giá công tác Quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
Ngày 12 tháng 5 năm 2023 Cục Thống kê Ninh Thuận tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá công tác quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023.

Tham dự cuộc họp có các đ/c Trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc cơ quan Cục; Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực, thành phố.Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Hương – Cục trưởng Cục Thống kê đã chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo công việc đã thực hiện trong quý I và thông qua các nhiệm vụ cần thực hiện quý II, đồng chí Cục trưởng đã chỉ đạo và kết luận một số nội dung như sau:

1/ Nhìn chung qua báo cáo của các đơn vị việc triển khai công tác quý I đã thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch báo cáo toàn ngành. Các cuộc điều tra tháng, quý cũng hoàn thành tốt đúng thời gian và phương án quy định. Tiếp tục xây dựng kịch bản và cùng phối hợp với các đơn vị và sở, ban, ngành cung cấp số liệu thống kê KT-XH phục vụ đánh giá Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ giữa nhiệm kỳ ( 2020-2025).

2/ Các phòng nghiệp vụ thuộc Cục chú trọng triển khai các công việc trọng tâm trong quý II như: chia sẻ thông tin, hỗ trợ các Chi cục Thống kê khu vực, thành phố hoàn thành Niên giám thống kê cấp huyện theo maket mới. Đồng thời chuẩn bị số liệu để ước tính GRDP 6 tháng (lần 1) và ước năm 2023 để phục vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

- Giao Phòng Thống kê Tổng hợp chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Chọn Chi cục Thống kê thành phố Phan Rang-Tháp Chàm làm thí điểm triển khai góp ý biểu mẫu thu thập theo dõi Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã (theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ) để hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành. Kết hợp công tác tuyên truyền Luật sửa đổi bổ sung Luật Thống kê. Ký kết Quy chế phối hợp cung cấp và chia sẻ thông tin thống kê với các sở, ban, ngành và các địa phương.- Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì tham mưu tiếp tục duy trì cải tiến ISO (9001-2015), hướng dẫn các phòng thuộc Cục lập hồ sơ công việc tại đơn vị và từng cá nhân tự lập kế hoạch riêng cho mình.

- Giao cho Phòng Thống kê kinh tế theo dõi và phối hợp các phòng nghiệp vụ về việc thẩm định đánh giá nông thôn mới theo tiêu chí 10 (thu nhập bình quân đầu người). Yêu cầu 100% công chức ngành Thống kê phải thực hiện chữ ký số và phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Ngành và Địa phương.

- Lãnh đạo Cục đề nghị các đơn vị tiếp tục hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua của ngành và địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

Bảo Uyên

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 4911
  • Tất cả: 827095

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn