Cục Thống kê tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 619/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 5562/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Ngày 01/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1217 /KH-UBND về Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, phấn đấu kéo giảm từ 5% - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022;

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn;

- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hưởng ứng, tham gia thường xuyên, liên tục;

- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2023 với các phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động;

- Phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; gắn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị;

- Nâng cao chất lượng và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua; bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, nhằm động viên tinh thần cùng với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

- Chú trọng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023; trong đó, cần tập trung khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, Nhân dân trên địa bàn tỉnh trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông so với năm 2022.

Đính kèm: Kế hoạch số 1217 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 994
  • Trong tuần: 5521
  • Tất cả: 826937

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn