Cục Thống kê đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023
Nhằm mục đích quán triệt, triển khai sâu rộng các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 01/CT-TTg và Chỉ thị số 37-CT/TU đến công chức và người lao động trong toàn ngành để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết gọn là PCCC và CNCH); xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên triển khai thực hiện. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị toàn ngành trong công tác PCCC, trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác PCCC và CNCH, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.;

Ngày 01/02/2023, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 53 /CTK về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của  kế hoạch được xác định như sau:

- Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg, Chỉ thị số 37-CT/TU và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH đến toàn thể công chức và người lao động trong toàn đơn vị;

- Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng;

- Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC, tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản liên quan đến công tác PCCC và CNCH;

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị đối với công tác PCCC và CNCH tại đơn vị; bảo hiểm cháy nổ, bình chữa cháy, ... Chủ động thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện tại đơn vị.

Đính kèm: Kế hoạch số  53/KH-CTK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 315
  • Trong tuần: 7117
  • Tất cả: 703924

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn