Cục Thống kê, Phó trưởng Khối Thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh năm 2023
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023); Theo đề nghị của các Khối thi đua tỉnh và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 237/TTr-SNV ngày 18/01/2023;

Ngày 30/01/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về thông báo Trưởng khối, Phó khối thi đua tỉnh năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã Thông báo đến Khối Thi đua các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh như sau:

Khối thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh

1. Truyền tải điện Ninh Thuận.

2. Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận.

5. Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

6. Chi cục Hải quan tỉnh Ninh Thuận.

7. Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố.

- Trưởng khối: Truyền tải điện Ninh Thuận.

- Phó khối: Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh đạo Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Triển khai thực hiện nội dung Thông báo trên; Cục trưởng Cục Thống kê đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Cục Thống kê thông báo nội dung thông báo này đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị biết, đồng thời tham mưu phối hợp tốt với đơn vị Trưởng khối thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất./.

Đính kèm: Thông báo số 15 /TB-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 436
  • Trong tuần: 7238
  • Tất cả: 704045

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn