Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)

Ngày 11/01/2023, Cục Thống kê Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch số 12/KH-CTK về Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023). Theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo của toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị về thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2023.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Ninh Thuận, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023).

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến công chức và người lao động nhằm nắm vững mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phong trào thi đua phải tổ chức sôi nổi đến các công chức và người lao động từng Phòng, Chi cục Thống kê các khu vực, thành phố.

Tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vào dịp kết thúc các giai đoạn phát động thi đua hoặc lồng ghép vào Hội nghị tổng kết năm của đơn vị.

3. Nội dung thi đua

Tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm hành động “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và kế hoạch năm 2023.

Đồng thời thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2023; chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023).

Thời gian thi đua được chia thành 02 đợt; theo đó, đợt 1: Sơ kết ngày 30/6/2023 và đợt 2: Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023./.

Đính kèm: Kế hoạch phát động thi đuathực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2023, chào mừng kỷniệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngàytruyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023)


Trần Bảo Uyên


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 7139
  • Tất cả: 703946

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn