Thực trạng và giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của Cục Thống kê tỉnh năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 756/KH-CTK ngày 08/12/2022 về công tác cải cách hành chính năm 2023. Nhằm khắc phục và từng bước cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (chỉ số DDCI) của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận trong thời gian đến;

Ngày 17/01/2023, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 26/KH-CTK về triển khai  và xác định Chỉ số đánh giá năng lực  cạnh tranh năm 2023. Theo đó, thực trạng và giải pháp  nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh được xác định như sau:

1.Thực trạng năm 2021-2022

Qua kết quả đánh giá chỉ số DDCI của Khối Sở, ban, ngành năm 2021-2022 của tỉnh (28 đơn vị). Cục Thống kê tỉnh có kết quả đánh giá chỉ số DDCI là 79,87 điểm, xếp hạng 14/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là  7,50 điểm và vị thứ tăng 1 bậc; trong đó cụ thể các chỉ số như sau:

- Chỉ số 01 “Tính minh bạch và tiếp cận thông” 8,34 điểm, xếp hạng 15/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là  0,35 điểm và vị thứ giảm 4 bậc.

- Chỉ số 02 “Chi phí thời gian” 8,27 điểm, xếp hạng 12/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là âm 0,05 điểm và xếp vị thứ tăng 1 bậc.

- Chỉ số 03 “Chi phí không chính thức” 8,78 điểm, xếp hạng 4/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là 0,59 điểm và xếp vị thứ tăng 6 bậc.

- Chỉ số 04 “Cạnh tranh bình đẳng” 6,74 điểm, xếp hạng 13/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là  0,95 điểm và xếp vị thứ tăng 14 bậc.

- Chỉ số 05 “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” 5,91 điểm, xếp hạng 24/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là 1,83 điểm và xếp vị thứ giảm 9 bậc.

- Chỉ số 06 “Thiết chế pháp lý” 8,47 điểm, xếp hạng 11/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là  1,66 điểm và xếp vị thứ tăng 9 bậc.

- Chỉ số 07 “Vai trò người đứng đầu” 9,18 điểm, xếp hạng 08/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là 0,86 điểm và  xếp vị thứ tăng 10 bậc.

- Chỉ số 08 “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” 8,39 điểm, xếp hạng 16/28 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2020 là âm 0,80 điểm và xếp vị thứ giảm 11 bậc.

Dựa trên kết quả DDCI Ninh Thuận năm 2021-2022, Cục Thống kê có 05/08 chỉ số thành phần có xếp hạng bằng hoặc trên trung vị, bao gồm: Chi phí thời gian xếp hạng 12,  Chi phí không chính thức xếp hạng 4, Cạnh tranh bình đẳng xếp hạng 13,  Thiết chế pháp lý xếp hạng 24, Vai trò người đứng đầu xếp hạng 8;  Có 03/08 chỉ số thành phần có thứ hạng dưới trung vị cần lưu ý bao gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin xếp hạng 15, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xếp hạng 24, Tính năng động và hiệu lực của hệ thống xếp hạng 16.

2. Giải pháp

- Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đạo đức công vụ của công chức và người lao động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công chức và người lao động làm công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về mục đích, nhiệm vụ, giải pháp của việc cải thiện chỉ số DDCI.

- Nâng cao chất lượng, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tương tác với người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch thông tin, giảm thời gian, chi phí đi lại, chí phí không chính thức cho người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu  các đơn vị thuộc Cục Thống kê trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số DDCI của cơ quan.

- Kế hoạch năm 2023: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số thành phần DDCI có mức tỷ lệ phần trăm xếp hạng dưới mức trung vị, tạo thuận lợi tốt nhất để các đơn vị khảo sát thu thập số liệu phục vụ xác định Bộ Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 và đề ra mục tiêu, một số chỉ tiêu thông tin đánh giá năm 2023, cụ thể sau:

+ Các chỉ số thành phần cần phấn đấu để đạt mức xếp hạng bằng hoặc cao hơn năm 2021-2022; gồm 05/08 chỉ số thành phần như: Chi phí thời gian ,  Chi phí không chính thức , Cạnh tranh bình đẳng ,  Thiết chế pháp lý , Vai trò người đứng đầu ;

+ Các chỉ số thành phần cần phấn đấu để đạt mức xếp hạng bằng hoặc cao hơn mức thứ hạng trung vị của 28 đơn vị Sở, ban, ngành; gồm 03/08 chỉ số thành phần như: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Tính năng động và hiệu lực của hệ thống.

Đối với Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”: Chú trọng trong việc lấy ý kiến Doanh nghiệp khi tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  có liên quan doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.

Đối với Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đạo đức công vụ của công chức và người lao động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tương tác với người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch thông tin, giảm thời gian, chi phí đi lại, chi phí không chính thức cho người dân và doanh nghiệp;

Đối với Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”: Nâng cao hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử của đơn vị. Thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý lên Trang thông tin điện tử của đơn vị và tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các tài liệu pháp lý cho người dân và doanh nghiệp khi có yêu cầu. Xác định cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chỉ số DDCI của đơn vị và góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các giải pháp cải thiện những chỉ số thành phần DDCI./.

Đính kèm: Kế hoạch số 26/KH-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 7174
  • Tất cả: 703981

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn