Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023
Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy); Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy (về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy); Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Để chủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và Nhân;

Ngày 09/01/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  56/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2023.Tổ chức triển khai Kế hoạch nêu trên, Cục Thống kê đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-CTK ngày 12 tháng 01 năm 2023 về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cục Thống kê năm 2023. Đồng thời trong năm 2023 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC, tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

- Bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác PCCC và CNCH năm 2023 theo quy định (tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; mua sắm trang thiết bị phương tiện PCCC và CNCH; thẩm duyệt, nghiệm thu các hạng mục, công trình,…).

Đính kèm: Kế hoạch số  56/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 635
  • Trong tuần: 4675
  • Tất cả: 869702

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn