Chủ đề và Nhiệm vụ trong tâm của Ngành Thống kê năm 2023

Phát biểu tại  Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2023 và tập huấn công tác tổ chức cán bộ diễn ra từ ngày 04-06/01/2023 tại Trụ sở Tổng cục Thống kê; Trong năm 2023, với chủ đề 
“Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực, đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê”, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như sau: (i) Triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tiếp tục thực hiện tốt các Đề án lớn của Ngành. (ii) Tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương. (iii) Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý dữ liệu và tổng hợp số liệu các cuộc điều tra thống kê; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong trong hoạt động quản lý và sản xuất thông tin thống kê; chủ động kết nối, khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê. (iv) Thực hiện sắp xếp mô hình, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê. (v) Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê, thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng điều hành của Viện Thống kê Châu Á - Thái Bình Dương. (vi) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động thu thập thông tin và sử dụng tài chính, tài sản công trong toàn ngành Thống kê.

Sáng ngày 05/01/2023, Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của ngành Thống kê đã vinh dự được đồng chí Trần Quốc Phương - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đến tham dự và phát biểu chỉ đạo. Theo đó, đồng chí xác định Năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, yêu cầu Ngành Thống kê cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê sửa đổi; Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành và địa phương trong việc cung cấp và sử dụng thông tin  biên soạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, quản lý điều hành các cấp, các ngành và các địa phương.

Ba là, ổn định, kiện toàn mô hình tổ chức cán bộ, đảm bảo các nguồn lực để hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành. Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thống kê ở các Bộ, ngành và địa phương.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin với Bộ, ngành và địa phương nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê để lãnh đạo, doanh nghiệp và người dân hiểu, tin tưởng, sử dụng thông tin thống kê. Cần làm rõ số liệu mình làm ra, làm sao dễ hiểu để người đọc nhìn có thể hiểu ngay.

Tham dự hội nghị trực tuyến của Ngành; các công chức tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận cũng đã nhận thức rõ Chủ đề và Nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Thống kê năm 2023./.

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 341
  • Trong tuần: 7143
  • Tất cả: 703950

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn