Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong thời gian tới, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ngày 14/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số  5456/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Triển khai văn bản trên, Cục trưởng Cục Thống kê đã yêu cầu Phòng Tổ chức – hành chính chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể hoá nội dung thực hiện Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Cục Thống kê; Hoàn thành trước ngày 20/01/2023 theo quy định. Về nội dung xây dựng kế hoạch cần tập trung chú trọng một số điểm sau:

- Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở của đội ngũ công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị thuộc Cục;

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 36- CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 cùa Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDVTU-BCSĐUBND, ngày 23/6/2021 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 20-QĐ/BCSĐ ngày 12/01/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác dân vận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 29/01/2022 về việc tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương các cấp, giai đoạn 2022-2026; Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 14/02/2022 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi đến năm 2025;.... đến toàn thể công chức và người lao động tại cơ quan Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê huyện/thành phố.

Đính kèm:  Công văn số 5456/UBND-VXNV

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 330
  • Trong tuần: 7132
  • Tất cả: 703939

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn