Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 07/12/2022, Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể tại Hội trường UBND tỉnh. Tham dự phiên khai mạc có: đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; lãnh đạo các một số Sở, ngành, địa phương.


Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mai kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trong bối cảnh, bên cạnh thuận lợi là tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, các chính sách tài khóa, tiền tệ của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, hoạt động sản xuất, kinh doanh có bước phục hồi, thời tiết và nguồn nước thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nổi lên một số khó khăn so với dự báo, tác động của tình hình thế giới và cả nước, nhất là giá cả nguyên vật liệu và chi phí đầu vào tăng; các cơ chế, chính sách liên quan điện gió, điện mặt trời chậm ban hành, vướng mắc về thể chế liên quan đến đầu tư, đất đai, khoáng sản chậm tháo gỡ. Tình hình đó đã tác động trực tiếp, sâu sắc đến mọi mặt đời sống Nhân dân và nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí đã nêu ra một số kết quả đạt được và một số tồn tại, khó khăn, hạn chế. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu kỹ các tài liệu kỳ họp, cùng thực tiễn các địa bàn qua phản ánh của cử tri toàn tỉnh; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn và chất lượng vào từng nội dung nhất là những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong lãnh đạo điều hành năm 2022, nhằm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm khả thi, sát đúng với tình hình thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và tạo sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, đây là kỳ họp thứ mười của nhiệm kỳ để đánh giá, xem xét những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và thảo luận, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng của Tỉnh. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các chính sách tài khóa, tiền tệ của Chính phủ đã phát huy hiệu quả; Trung ương và tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đẩy mạnh hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, đổi mới, trách nhiệm. Đồng thời, đồng chí đã chỉ ra một số khó khăn tập trung xem xét, bàn bạc, thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, để có biện pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước đột phá phát triển trong thời gian tới.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh có những thuận lợi, khó khăn, thách thức mới, nhất là khó khăn về tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu; biến động của giá nguyên nhiên vật liệu trên thế giới; ngành năng lượng tái tạo còn phụ thuộc vào lộ trình ban hành cơ chế, chính sách giá điện, quy hoạch điện; chính sách thắt chặt nguồn cung cho vay đầu tư bất động sản sẽ tác động đến tiến độ triển khai các dự án khu đô thị, du lịch, kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp... sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh. Do đó, nhiệm vụ năm 2023 là hết sức nặng nề, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề tăng tốc thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026 với những cơ hội, thuận lợi để phát triển nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức, phức tạp hơn. Vì vậy để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những giải pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Từng đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, quyết liệt, nỗ lực trong tổ chức thực hiện để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2022. Đồng thời, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, tạo tiền đề quan trọng thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo.
Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trình bày tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; theo đó: Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, với quyết tâm chính trị cao, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các giải pháp đột phá vào các lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng, tổ chức các hội nghị chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng; tình hình kinh tế-xã hội ổn định và có bước phục hồi, phát triển. Sản xuất các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định và có bước tăng trưởng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, thương mại, du lịch phục hồi tích cực, tăng trưởng cao, đóng góp lớn cho tăng trưởng nền kinh tế. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, nhất là kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm, giao quân an toàn, đạt chỉ tiêu, công tác diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Trong tổng số 18 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, dự kiến đến cuối năm 2022 có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu còn khó khăn, không đạt kế hoạch; trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,42% (KH tăng 10-11%), tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.494 tỷ đồng, đạt 100,1% KH (KH 3.490 tỷ đồng). Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch phát huy hiệu quả, hoạt động du lịch phục hồi và đạt kết quả tích cực, số lượng khách du lịch đến tỉnh tăng mạnh tăng gấp 2,1 lần so cùng kỳ, với tổng lượng khách 2,4 triệu lượt khách vượt 26,3% kế hoạch góp phần ngành dịch vụ đạt vượt kế hoạch (đóng góp tăng trưởng 4,44% GRDP), một số hoạt động nổi bậc như: Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội, tại TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam; Ngày văn hóa du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022; Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận - Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025, góp phần phục hồi, tăng trưởng của ngành Du lịch Ninh Thuận trong bối cảnh bình thường mới. Đặc biệt trong năm 2022, Di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” được UNESCO chính thức ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (vào ngày 29/11/2022, tại phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 17 của UNESCO diễn ra tại Rabat, thủ đô của Vương quốc Ma-rốc).

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, kế hoạch 05 năm về kinh tế xã hội. Dự báo tình hình thế giới và trong nước có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2023, cùng với phương châm hành động năm 2023: “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, UBND tỉnh đề ra 10 nhiệm vụ và 08 giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu.


Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh nghe trình bày các báo cáo, cụ thể: báo cáo tóm tắt thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2022; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2021”; báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo tóm tắt tờ trình trình các dự thảo nghị quyết và các  báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình trình các dự thảo nghị quyết.

Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 07-09/12/2022 và sẽ xem xét thông qua 41 Nghị quyết./.

Huỳnh Thế Nhiệm
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận)

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 490
  • Trong tuần: 7292
  • Tất cả: 704099

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn