Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU, ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU, ngày 18/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 95-KH/ĐUK về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết nhằm giúp cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng kết hợp với tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Đính kèm: Kế hoạch số 95-KH/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 554
  • Trong tuần: 4594
  • Tất cả: 869621

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn