CỤC THỐNG KÊ CÔNG BỐ SỐ LIỆU TỔNG SẢN PHẨM TRONG TỈNH (GRDP) CHÍNH THỨC NĂM 2018, 2019, 2020 VÀ SƠ BỘ NĂM 2021 TỈNH NINH THUẬN
Thực hiện Công văn số 299/TCTK-TKQG ngày 11/3/20222 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc biên soạn số liệu GDP, GRDP chính thức 2018-2020 và sơ bộ năm 2021.

Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (thuộc TCTK) đã phối hợp các Vụ Thống kê chuyên ngành và kết hợp ý kiến góp ý của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, cập nhật và hoàn thiện số liệu GRDP năm 2018, 2019, 2020 và sơ bộ năm 2021.

Trên cơ sở thông báo ngày 04/8/2022 của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia. Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận công bố số liệu tốc độ tăng GRDP chính thức các năm 2018, 2019, 2020 và sơ bộ năm 2021 địa bàn tỉnh Ninh Thuận cụ thể như sau:

Năm

Tốc độ tăng GRDP theo công bố mới nhất (%)

Tốc độ tăng GRDP theo công bố trước (%)

Ghi chú

Chính thức năm 2018

107,41

107,41

Không thay đổi

Chính thức năm 2019

114,69

114,69

Chính thức năm 2020

110,38

110,08

Tăng hơn

Sơ bộ năm 2021

110,27

109,00

Tăng hơn


Cục Thống kê đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu GRDP chính thức năm 2018, 2019, 2020 và sơ bộ năm 2021 theo công bố mới nhất./.

CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 6426
  • Tất cả: 831061

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn