Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch Covid-19 bùng phát
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2819- CV/TU ngày 25/7/2022 về việc thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19;

Ngày 03/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 3376 /UBND-VXNV về việc tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch Covid-19 bùng phát. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt và làm sâu sắc hơn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ: “ Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết”; “Người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”; “Phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch”; “Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tham gia của nhân dân”; “Tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Đính kèm: Công văn số 3376/UBND-VXNV

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 6429
  • Tất cả: 831064

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn