Cục Thống kê phát động hưởng ứng Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025
Thực hiện Kế hoạch số 2685/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Phát động Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 -2025;

Ngày 13/7/2022, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 444/KH-CTK về Phát động hưởng ứng Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 -2025. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

- Phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển đồng bộ, toàn điện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải thiện đáng kể đời sống vật chát và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai Phong trào thi đua sâu rộng từ tỉnh đến các đơn vị toàn ngành, với nội dung, hình thức thiết thực, theo phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân thụ hưởng”; chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại các đơn vị.

Đính kèm: Kế hoạch số 444/KH-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 5521
  • Tất cả: 828414

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn