Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Quyết định số 648/QĐ-TCTK ngày 16/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thống kê;

Ngày 14/7/2022, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 447/KH-CTK về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của đơn vị. Theo đó, mục tiêu và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục tiêu

a) Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm góp phần phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung trong công tác THTK, CLP của Cục Thống kê Ninh Thuận.

b) Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Thống kê.

2. Yêu cầu

a) Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm có liên quan tại Chương trình Chương trình THTK, CLP năm 2022 của Tổng cục Thống kê.

b) Bám sát, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về THTK, CLP của Nhà nước và các quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê để triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

c) Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất làm cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định.

d) THTK, CLP được tiến hành toàn diện, đồng bộ với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra; cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của đơn vị.

e) Đề cao trách nhiệm của các Thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai thực hiện THTK, CLP và nhiệm vụ này được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của cả đội ngũ công chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Đính kèm: Kế hoạch số 447/KH-CTK

Bạch Thị Ánh Tuyết


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 630
  • Trong tuần: 4670
  • Tất cả: 869697

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn