Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
Thực hiện Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4);

Ngày 08/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2484/KH-UBND về Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022. Theo đó, mục đích và mục tiêu được xác định như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tăng cường miễn dịch cộng đồng và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh bằng việc tiêm nhắc lại lần 2 (gọi tắt là mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 cho những đối tượng được tiêm chủng vắc xin phòng COVID- 19 đã tiêm nhắc lần 1 (mũi 3).

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tiêm nhắc lần 1 (mũi 3) vắc xin phòng COVID-19.

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung huy động lực lượng y tế và các lực lượng khác tham gia triển khai hoàn thành sớm công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng đối tượng theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Đính kèm: Kế hoạch số 2484/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 656
  • Trong tuần: 5167
  • Tất cả: 555233

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn