Kế hoạch Hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
Thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh số 754- CTr/BCSĐ ngày 14/11/2021 về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030;

Ngày 23/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1714/KH-UBND về Hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025. Theo đó; mục đích, yêu cầu và mục tiêu cụ thể được xác định như sau:

1. Mục đích

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, Thông tư 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/01/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học công nghệ, đặc biệt là triển khai các chính sách ưu đãi hỗ trợ của Nhà nước; tạo động lực thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN.

- Thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng có thể phát triển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã được chứng nhận được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật, củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực, hiệu quả của các doanh nghiệp  khoa học và công nghệ; hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp hình thành chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tiềm năng tại tỉnh để hướng đến cho ngành nông nghiệp chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030).

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP thành các hoạt động cụ thể nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, có tác động tới sự phát triển của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Phân công cụ thể nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả, phát huy được vai trò của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện, việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bám sát các quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

3. Mục tiêu cụ thể

- Hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp KH&CN từ 01-02 doanh nghiệp/năm.

- Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu từ 03-05 doanh nghiệp KH&CN.

Đính kèm: Kế hoạch số 1714/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 173
  • Trong tuần: 2639
  • Tất cả: 528221

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn