Triển khai thực hiện Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo các nội dung thông tin, tuyên truyền tại Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ngày 20/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 1624/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện Quyết định số 251/QĐ-BNV ngày 29/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, các hình thức tuyên truyền được xác định như sau:

a) Thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng: Các đài phát thanh, đài truyền hình và cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương; các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, địa phương.

b) Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong buổi sinh hoạt ngày pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Đính kèm:  Công văn số 1624/UBND-VXNV

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 2683
  • Tất cả: 528265

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn